Jak poprawnie wykonywać raporty fiskalne?

Nie ma zmiłuj – zakup urządzenia fiskalnego, jego prawidłowa rejestracja oraz wydawanie paragonów to nie wszystko! Istnieją również inne obowiązki podatnika, który podczas prowadzenia handlu musi korzystać ze wspomnianej technologii sprzedaży. Wystarczy choćby wymienić przechowywanie kopii paragonów, regularne przeglądy techniczne czy realizację raportów fiskalnych, o której dzisiaj kilka słów powiemy. Warto nie tylko znać te wymogi, ale i wiedzieć, jak należy je spełniać.

Mówiąc najprościej i najkrócej, raporty fiskalne to dokumenty zawierające szczegółowe informacje o naszym obrocie: uzyskanych dochodach, stawkach podatkowych za poszczególne produkty lub usługi, pełnej kwocie należnego podatku VAT itd. Wydruki te, podobnie jak kopie paragonów czy książka serwisowa, to kolejny element potwierdzający prawidłowość prowadzenia działalności handlowej. Dlatego zaniechanie lub błędne wykonywanie raportów – dobowych lub miesięcznych – oznacza złamanie przepisów i może się ono wiązać z pewnymi konsekwencjami. Jak zatem należy prowadzić taką dokumentację?

Raporty dobowe

Ten rodzaj wydruku informuje o obrocie uzyskanym przez nas w ciągu jednej dobry pracy. Zazwyczaj raport ten wykonuje się pod koniec dnia, przy zamknięciu sprzedaży. Jednak nie jest to jedyna opcja. Dokument można wystawić również dnia następnego, lecz musi to nastąpić jeszcze przed zarejestrowaniem pierwszej transakcji (tylko w ten sposób uniknie się błędu w raporcie). Ale co najciekawsze, istnieją też okoliczności, które pozwalają nie wykonywać tego wydruku. Dotyczy to sytuacji, gdy w ciągu danego dnia pracy nie miała miejsca ani jedna sprzedaż.

Raporty miesięczne

Analogicznie do raportu dobowego, ten typ dokumentu odnosi się do szczegółów obrotu, jaki nastąpił na przestrzeni konkretnego miesiąca. Inaczej jednak wyglądają zasady jego realizacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ten wydruk należy wystawić najpóźniej 25 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po tym, który ma znaleźć się na raporcie. I podobnie, jak w poprzednim przypadku, potrafi nastąpić taka kolej rzeczy, że nie trzeba realizować tego dokumentu. „Wystarczy”, że w ciągu danego miesiąca nie zostanie zarejestrowana nawet jedna transakcja.

 

Zdarza się, że podatnicy zwyczajnie zapomną czasem o wykonaniu konkretnego raportu fiskalnego. I choć tego typu sytuacje są rzeczą ludzką, to przedsiębiorcy odpowiadają za niedopilnowanie swoich obowiązków. Jak mogą zaradzić takim wypadkom? Na przykład, zaopatrując się w modele kas fiskalnych, które dysponują opcją automatycznych przypomnień. Urządzenie wyposażone w tę funkcję, w odpowiednim momencie samo poinformuje sprzedawcę o konieczności wykonania danego raportu.