Co warto wiedzieć o homologacji urządzenia fiskalnego?

Istnieją różne ważne kwestie, związane z ogólnie pojętą branżą fiskalną. Zagadnienia technologiczne, dotyczące obecnych na rynku kas i drukarek fiskalnych oraz oferowanych przez nie rozwiązań. Aspekty odnoszące się do warunków pracy – jak np. wybór urządzenia dopasowanego do specyfiki danej działalności. I również zagadnienia i procedury prawne, jak choćby rejestracja kasy lub drukarki czy przyznawane konkretnym modelom homologacje. Dziś właśnie zajmiemy się tym ostatnim problemem.

Homologacja urządzenia fiskalnego – co to jest?

Kasy i drukarki fiskalne to nie tylko narzędzia zapewniające przedsiębiorcom komfort pracy i sprawne wykonywanie zadań handlowych. To przede wszystkim urządzenia związane z konkretnymi przepisami, określonymi przez Ministra Finansów. Wspomniane kasy i drukarki są odpowiedzialne za prawidłowe rejestrowanie obrotu, uwzględniające wysokość należnych podatków, które przedsiębiorca musi odprowadzać. Ich funkcjonowanie ma być nienaganne (w tym celu przeprowadzane są chociażby cykliczne, obowiązkowe przeglądy techniczne), tak, aby – nie bójmy się tego powiedzieć – wyeliminować inne źródła ewentualnych nieścisłości w dokumentacji, jak… czynnik ludzki. Czyli pomyłki lub naruszenia prawa ze strony podatnika.

Tak więc, na urządzeniach rejestrujących ciąży duża odpowiedzialność. Dlatego zanim konkretne ich modele, oferowane przez producentów, trafią do sprzedaży, muszą uzyskać formalną zgodę, nazywaną homologacją. Jest to decyzja, którą wydaje upoważniona do tego instytucja – Główny Urząd Miar (GUM). Oznacza ona zgodność konkretnego modelu (pod każdym względem: konstrukcji, funkcjonalności, parametrów, rozwiązań itd.) ze wszelkimi ustanowionymi wymogami technicznymi. Innymi słowy, kasa lub drukarka fiskalna, która otrzymała od GUM’u homologację, może być dopuszczona na rynek, nabyta przez podatnika i, w świetle prawa, stosowana do ewidencjonowania obrotu.

Ważność homologacji a zmiany prawne

Zgodnie z prawem, homologacja, przyznawana danemu urządzeniu rejestrującemu, jest ważna przez 4 lata, licząc od momentu wydania tej decyzji. Po upływie tego czasu dana kasa lub drukarka fiskalna musi ponownie przejść weryfikację. Jeśli model ten będzie nadal spełniał wszystkie normy prawne i techniczne, znów otrzyma zgodę Głównego Urzędu Miar na dopuszczenie do sprzedaży.

W trakcie tych 4 lat urządzenie fiskalne jest jakby w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami. Dlatego „jakby”, ponieważ to dość długi okres czasu, w którym mogą nastąpić pewne zmiany w prawie. Jednak przyznana wcześniej homologacja – jeśli nadal ważna i dotyczy wciąż pracującego urządzenia – jest aktualna nawet po wprowadzeniu nowych przepisów. Przedsiębiorca może więc nadal korzystać z takiej kasy lub drukarki (do zapełnienia pamięci fiskalnej bądź wyrejestrowania urządzenia z rejestru Urzędu Skarbowego – np. na skutek zamknięcia działalności gospodarczej).