Dlaczego na rynku nie ma kas fiskalnych z kopią papierową?

Przez wiele lat na rynku fiskalnym były dostępne 2 rodzaje urządzeń rejestrujących sprzedaż – modele z kopią elektroniczną lub papierową. Mamy jednak październik 2019 roku i obecnie w ofertach dystrybutorów próżno już szukać jednego ze wspomnianych typów technologii dla handlu i usług. Mowa oczywiście o kasach i drukarkach z papierową kopią paragonów fiskalnych. Co doprowadziło do takiej zmiany? Czy dalej można legalnie korzystać z dwurolkowych urządzeń rejestrujących?

Brak homologacji GUM dla urządzeń dwurolkowych

Zgodnie z bardzo istotną nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie 1 maja 2019 roku, homologacje kas fiskalnych z papierową kopią paragonów wygasły wraz z końcem sierpnia br. Przepisy mówią natomiast, że dopuszczone do sprzedaży i instalowane w firmach mogą być wyłącznie te urządzenia rejestrujące, które posiadają ważne potwierdzenia GUM (wydawane przez prezesa Głównego Urzędu Miar). Stąd też wynika całkowity brak dwurolkowych kas fiskalnych na polskim rynku. Czy oznacza to jednak, że takie technologie sprzedaży zostały automatycznie wycofane z użytku?

Do kiedy można korzystać z kas z kopią papierową?

W funkcjonujących w Polsce przepisach nie ma mowy zakazie stosowania kas fiskalnych z kopią papierową. Ustawodawca nigdy nie wspominał też o tym, że planuje wprowadzenie takich regulacji prawnych. Przedsiębiorcy mogą więc legalnie korzystać z urządzeń dwurolkowych, które wdrożyli w swoich firmach do 31 sierpnia 2019 roku. Takie modele zapewniają prawidłowe prowadzenie ewidencji, w tym wystawianie paragonów fiskalnych przy sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Prędzej czy później użytkownicy kas z kopią papierową będą jednak musieli wymienić swoje urządzenia…

Wymiana na urządzenie online lub z kopią elektroniczną

Obecnie na rynku są dostępne 2 rodzaje kas rejestrujących – urządzenia typu online oraz z kopią elektroniczną. Kiedy użytkownicy modeli dwurolkowych będą musieli zacząć z nich korzystać? Po pierwsze, gdy w ich kasach z kopią papierową dojdzie do zapełnienia modułu pamięci fiskalnej. Ustawa o VAT wprowadziła bowiem nie tylko zakaz instalowania urządzeń dwurolkowych, ale także uniemożliwiała wymianę pamięci fiskalnej w takich technologiach sprzedaży. Jeżeli więc przedsiębiorca będzie chciał kontynuować obsługę klientów indywidualnych, niezbędne okaże się wdrożenie nowej kasy – z kopią elektroniczną bądź online.

Druga „okoliczność” dotyczy konkretnych grup podatników, którzy w odgórnie ustalonych terminach muszą zacząć korzystać z urządzeń fiskalnych online. Przepisy w tej sprawie to również „zasługa” znowelizowanej ustawy o VAT. I właśnie w tym akcie prawnym można znaleźć szczegółowe zasady dotyczące wymiany obecnych kas rejestrujących (rodzaje działalności gospodarczych i obowiązujące je terminy). Jeżeli więc przedsiębiorca stosujący urządzenie z kopią papierową znalazł się na liście podmiotów zobligowanych do wcześniejszego wdrożenia modeli online, będzie musiał zastąpić dotychczasową technologię sprzedaży.