Co powinniśmy wiedzieć na temat książki serwisowej?

Gdy mówi się o obowiązkach przedsiębiorcy, zobligowanego do korzystania z urządzenia fiskalnego, głównie kładzie się nacisk na zakup odpowiedniej kasy lub drukarki oraz prawidłową jej rejestrację. Ale przecież to nie jedyne kwestie, o które musi zadbać podatnik. Dzisiejszy wpis poświęcony jest właśnie jednej z nich.

Praca z użyciem kasy lub drukarki fiskalnej to nie tylko zakup i instalacja urządzenia, prawidłowe wprowadzanie danych oraz wydawanie klientom paragonów. Do obowiązków przedsiębiorcy należy jeszcze przynajmniej kilka zadań, takich jak archiwizacja kopii wystawionych, fiskalnych dowodów sprzedaży, realizacja raportów dobowych i miesięcznych, terminowe przestrzeganie przeglądów technicznych czy właściwe przechowywanie książki serwisowej. Tym razem powiemy sobie nieco więcej na temat ostatniej z wymienionych kwestii.

Czym jest książka serwisowa urządzenia fiskalnego?

Książka serwisowa, dodawana do każdej, zakupionej kasy lub drukarki fiskalnej, to nie tylko nieistotny dodatek. Jest bardzo ważnym dokumentem, nie bez powodu nazywanym często „paszportem” kasy urządzenia rejestrującego. Co w nim znajdziemy? Przede wszystkim najważniejsze informacje o nabytym przez nas modelu, np. jego nazwę oraz numer fabryczny i unikatowy. Oprócz tego, książka zawiera wiadomości na temat producenta urządzenia oraz firmy odpowiedzialnej za jego fiskalizację. Oczywiście, nie może w niej zabraknąć danych serwisanta głównego oraz serwisanta rezerwowego.

Jak należy przechowywać książkę serwisową?

Wbrew pozorom, kwestia ta nie jest całkowicie wolna od zasad, których przedsiębiorca musi przestrzegać. Zgodnie z przepisami, książka serwisowa musi być przechowywana w miejscu instalacji i pracy urządzenia, do którego jest ona przypisana. Jest tak, ponieważ podatnik ma obowiązek okazać dokument na każdą prośbę uprawnionego serwisanta (np. podczas interwencji) oraz przedstawiciela organów skarbowych (np. podczas niezapowiedzianej kontroli). Można by się zastanawiać, czemu ten przedmiot jest aż tak istotny. Pamiętajmy jednak, że przechowuje on całą historię kasy lub drukarki, a przez to stanowi ważną część dokumentacji potwierdzającej prawidłowość prowadzenia ewidencji obrotu. Nieposiadanie książki oznacza złamanie przepisów i może prowadzić do przykrych konsekwencji: podważenia przez US wspomnianej wcześniej prawidłowości, cofnięcia ulgi za zakup urządzenia rejestrującego bądź nawet niezgodę na jego dalszą konserwację ze strony uprawnionego serwisu.

Co zrobić w przypadku straty książki serwisowej?

Bez względu na przyczynę takich okoliczności, z pewnością trzeba jak najszybciej poinformować o tym właściwy Urząd Skarbowy. W dalszej kolejności należy zwrócić się z pisemną prośbą do producenta o wyrobienie duplikatu książki serwisowej. Przede wszystkim jednak najlepiej zadbać o właściwe i bezpieczne przechowywanie dokumentu.