Płatności elektroniczne będą zyskiwały na znaczeniu

W tym przypadku nie ma mowy o żadnej rewolucji. Płatności elektroniczne, dokonywane za pomocą karty czy telefonu, od dawna są obecne w naszym kraju. Nadal jednak spora grupa przedsiębiorców nie posiada odpowiednich instrumentów, które pozwalałyby im na akceptowanie e-płatności. Wszystko jednak wskazuje na to, że w najbliższym czasie sytuacja ta ulegnie zmianie. A przyczyni się do tego zarówno program Polska Bezgotówkowa, jak i system kas fiskalnych online.

Terminal płatniczy bez opłat

Trudno na razie oszacować, ilu krajowych przedsiębiorców zdecydowało się na przystąpienie do programu Polska Bezgotówkowa. Akcja ta została uruchomiona na początku stycznia 2018 roku i na podsumowania przyjdzie jeszcze czas. Niemniej, już dziś wiadomo, że wspomniana inicjatywa przyczyniła się do zdecydowanego wzrostu liczby placówek handlowych i usługowych, które korzystaj z terminali do kart płatniczych.

Polska Bezgotówkowa gwarantuje przedsiębiorcom zwrot kosztów związanych z instalacją i obsługą wspomnianego urządzenia (przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy z agentem rozliczeniowym). Z takich warunków mogą skorzystać podatnicy, którzy przez ostatni rok nie używali terminali do kart płatniczych. Co więcej, w ramach jednej działalności nie może być prowadzonych więcej niż 5 placówek handlowych bądź usługowych. To podstawowe wymogi przystąpienia do omawianego programu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Polski Bezgotówkowej.

Jednolity protokół w kasach online

Niedługo na polskim rynku zaczną się pojawiać pierwsze kasy fiskalne online. Niedawno ustawodawca ogłosił oficjalne wymogi techniczne dla wspomnianych urządzeń rejestrujących. Dzięki temu jest już pewne, że kasy fiskalne nowego typu będą posiadały ujednolicony protokół komunikacyjny – służący do współpracy z instrumentami, które pozwalają na akceptowanie płatności elektronicznych.

Ustandaryzowanie połączenia pomiędzy obydwoma urządzeniami z pewnością przyczyni się do zwiększenia znaczenia obrotu bezgotówkowego w Polsce. Pamiętajmy bowiem, że obecnie tylko wybrane kasy fiskalne mogą bezpośrednio współpracować z terminalami płatniczymi. Innymi słowy, część podatników korzysta obecnie z urządzeń rejestrujących sprzedaż, które nie posiadają odpowiednich standardów wymiany danych. Przy wdrożeniu kasy online nie będzie takiego problemu – każdy model nowego typu zaoferuje płynną komunikację z różnymi terminalami do kart.