Co oprócz wystawiania paragonów fiskalnych – obowiązki podatnika

Prawidłowe prowadzenie ewidencji za pomocą kasy rejestrującej wymaga wystawiania paragonów fiskalnych. Ze wspomnianego obowiązku zdaje sobie sprawę wielu przedsiębiorców. Jednakże, nie każdy właściciel firmy wiem o tym, iż korzystanie z urządzenia fiskalnego obliguje również do wykonywania innych czynności, m.in. wystawiania raportów dobowych oraz miesięcznych. O czym jeszcze należy pamiętać?

Raporty po zakończonym dniu i miesiącu

Raporty fiskalne to nic innego, jak dokumenty zawierające informacje o handlu prowadzonym przez dany dzień lub wskazany okres. Wykonuje się je w celu uzyskania zestawienia łącznej kwoty sprzedaży brutto, z podziałem na różne stawki VAT oraz kwoty należnego podatku VAT.

Pod koniec dnia, w którym prowadzony był handel i obsługiwano klientów indywidualnych, należy wystawić raport dobowy. Dopuszczalne jest co prawda wykonanie tego zestawienia następnego dnia, najpóźniej jednak przed zarejestrowaniem sprzedaży z nową datą. Warto zaznaczyć, że niezgodne z przepisami jest umieszczenie w jednym raporcie dobowym informacji, które dotyczyłyby sprzedaży dokonywanej przez 2 dni.

Omówione przed chwilą zestawienie nie jest jedynym obowiązkowym. Zadaniem przedsiębiorcy jest również wykonywanie raportów miesięcznych. Kiedy należy to robić? Prawo wymaga, aby raport dobowy drukować zawsze po zakończeniu miesiąca, w którym prowadzony był handel, najpóźniej do 25 dnia kolejnego miesiąca.

Kopie paragonów fiskalnych – elektroniczne lub papierowe

Zasada jest w tym przypadku jasna – kopię paragonu fiskalnego trzeba przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku obrachunkowego, w którym wystawiono dany dowód sprzedaży. I co najważniejsze, wspomniany wymóg dotyczy zarówno dokumentacji archiwizowanej w formie elektronicznej, jak i zadrukowanych rolek papieru termicznego. Warto bowiem przypomnieć, że dostępne na polskim rynku urządzenia rejestrujące oferują 2 sposoby archiwizowania wspomnianych danych. Natomiast o metodzie gromadzenia kopii paragonów przedsiębiorca decyduje w momencie zakupu kasy lub drukarki fiskalnej.

Kontrola poprawności działania urządzenia fiskalnego

Nie da się ukryć, że kasa fiskalna jest ważnym narzędziem biznesowym. Przy jej pomocy wystawiane są przecież paragony, na których znajdują się stawki VAT oraz kwoty należnego podatku VAT. W związku z tym, poprawność działania urządzenia rejestrującego ma ogromne znaczenie. Aby być pewnym tej kwestii, zgodnie z prawem nie rzadziej niż co 2 lata trzeba zlecać wykonanie przeglądu technicznego kasy. Poza prawidłowym naliczaniem podatku, podczas kontroli sprawdzany jest również ogólny stan urządzenia: wyświetlacze, klawiatura, obudowa, mechanizm drukujący czy też akumulator.

Co ciekawe, przegląd techniczny można zlecać częściej, niż co 2 lata, np. raz na rok. Podatnik za każdym razem zyska wtedy pewność, że kasa rejestrująca działa poprawnie i pozwala na zgodne z przepisami prowadzenie ewidencji.

Pełna dokumentacja kasy rejestrującej

Zacznijmy od kwestii podstawowej – do każdej kasy lub drukarki fiskalnej powinna być dołączona książka serwisowa. Czym ona jest? W największym skrócie, to dokumentacja dotycząca danego urządzenia rejestrującego. Należy ją uzupełnić rozmaitymi danymi, m.in. informacjami o podatniku czy też firmie serwisującej. Zaś od przedsiębiorcy wymaga się, aby przechowywał poprawnie wypełnioną książkę serwisową przez cały okres prowadzenia ewidencji. Ponadto, dokumentację tę należy udostępniać podczas kontroli przeprowadzanej przez urzędników skarbowym lub przeglądu technicznego wykonywanego przez serwisanta.